Programy

PROGRAMY LZE FINANCOVAT ZE ŠABLON MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ.
Také provádíme programy pro rodiče a spolupráci školy s rodiči a dětmi.

Podívejte se na naši nabídku. Jistě najdete něco vhodného i pro vaši školu nebo školku.

     Programy pro mateřské školy

     Programy pro základní školy