Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je v poslední době skloňována ve všech pádech a obecně se má za to, že je nutné společnost v tomto směru více vzdělávat. S tím bude určitě každý souhlasit. Nicméně máme za to, že děti potřebují v rámci finanční gramotnosti zcela jiný přístup než dospělí a je jistě důležité seznámit je se základními pojmy, náklady domácnosti ale především si myslíme, že je nutné vést děti k zodpovědnosti a s ohledem na jejich věk je nutné se bavit především o investicích, které budou ovlivňovat jejich budoucnost a jejich příjmy – tedy investicích do vzdělání – kolik času nyní investují do učení, dalšího vzdělávání se, případně do aktivit spojených s jejich budoucností tolikrát se jim zvyšuje šance na úspěch. 
Počítat se děti učí od první třídy ale předpokladem pro správný přístup je podle našeho názoru přijmout zodpovědnost za svůj život a za své činy.

Zodpovědnost za své jednání a chování  –  základ nejen pro finanční gramotnost, ale u této gramotnosti to platí stejně možná více než u veškerého dalšího chování.
Věnujeme se základním pojmům týkajících se financí, dotkneme se půjček, úroků, výdělků ale také nutnosti umět si odříct některé věci proto abychom v budoucnu získali mnohem více.

Finanční gramotnost, tak jak je dnes podávána  je matematikou, zjišťováním toho, že doma musíme platit náklady za energii, vodu a jiné služby. O výdělcích, půjčkách, rezervách a případně o výnosech z investic.

Jistě to jsou důležité informace, nicméně jsem přesvědčen, že se jedná o informace, které mohou děti znát až v pozdějším věku, protože mnoho dětí to vůbec nezajímá a také proto, že mnohé dětí tomu prostě nerozumí.

V rámci finanční gramotnosti pro I. stupeň se zaměřujeme pouze na pár základních finančních hesel a dále jak již bylo uvedeno prezentujeme to co děti mohou v tomto věku ovlivnit – tedy investici do své budoucnosti.
Tolikrát zmiňovaná zodpovědnost je jedním ze základních předpokladů pro správné rozhodování nejenom ve věcech týkajících se financí. Když přidáme nápady, fantazii, chuť, um, odvahu a kousek drzosti, potom je velmi dobrá šance uspět a něco dokázat ve světě, kde není snadné vyniknout.
 
Investicí, kterou mohou děti ovlivnit svou budoucnost je investice do vzdělání, investice do kroužků a do činností, které je baví – rozvíjet to co chtějí dělat a jít si pevně za svým. Budeme probírat různé profese a činnosti, jak je podpořit a co pro to musíme udělat včetně nutného vzdělání -tohle je nyní cíl dětí, který mohou ovlivnit  – tohle je jejich investice. Pokusíme se najít smysl a motivaci pro stanovený cíl každého žáka – naše společné heslo bude nic není nemožné.

Malinko se dotkneme i youtuberingu a způsobu vydělávání peněz na youtube. NIC NENÍ TAK RŮŽOVÉ JAK SE MŮŽE NA PRVNÍ POHLED ZDÁT – ani představa toho, že budu doma a budu brát sociální dávky (což je častá odpověď u dětí co budou jednou dělat – „nic, proč, když můžu být doma a stát mi dá peníze“) .

Obecné informace

Program je zacílen na 3. až 9. ročník (pro malotřídky je vhodné i pro 1. a 2. třídu), trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-70 dětí. Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. 

Cena programu je 50,-Kč/dítě při minimálním počtu 50 žáků v jedné skupině a třech opakováních.

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.