Základy právního vědomí

Program zaměřený na základní seznámení se s právem a způsobem vykládání práva. Základy právního vědomí s sebou nesou především prosazování vlastních práv ale také uznání a respektování práv ostatních. Uvědomění si, že právo jako takové zde není pouze pro mě, ale práva se týkají všech. Moje práva končí tam, kde začínají práva jiných lidí.

Od znalosti práva se následně odvíjí naše chování a přijmutí odpovědnosti za naše chování. K respektování samotného práva nás přiměje mnohdy pouze jeho znalost a znalost trestu za porušení daného práva – prostě očekáváme trest za případně nedodržení takového práva.

U dětí a mladistvých se lze odrazit od skutečnosti, že si mnoho z nich je jisto svou „nedotknutelností“ – přílišná propagace práv a nemožnost trestu nabízí dětem a mladistvým pocit beztrestnosti.

Nadměrná potřeba prosadit se a své vlastní názory jsou v dnešní době tak silné, že se stává spousta lidí bezohlednými ke svému okolí a jde takříkajíc “přes mrtvoly”. Ti, co jsou dost bezohlední se tak stávají silnými a vůdčími osobnostmi, ale současně zde vytvářejí prostředí, které je bezohledné a postrádá nejenom respekt k ostatním a autoritám, ale čím dál víc vytváří asociální prostředí.

Umět se orientovat v základních právech s sebou nese i orientaci v povinnostech, a to je předpokladem pro seriózní vystupování a chování každého jednotlivce.

Program je kombinací tří základních částí:


– prezentace základních zákonů  
– ukázka dvojího vnímání zákona – vlastnické právo a jeho uplatňování (ve vztahu k pojmu demokracie)
– sehraná scénka – obhajoba některých zákonů, prohřešků z pohledu různých aktérů
(padouch, politik, policista, soudce, občan – účastní se všechny děti)

Obecné informace

Vhodné pro 4. – 9. ročník (po dohodě lze program individuálně upravit „na míru“ dle požadavku školy).  

Cena programu je 70,-Kč/žáka, minimálně 3.500,-Kč/program.
(cena je včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s provozem)

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.