Chování a šikana pro ZŠ

Zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu

Jedná se o program, který původně vzešel z dopravního programu, kde se mimo jiné věnujeme chování účastníků dopravního provozu nejenom na silnici. Principem je ukázat jak směšné vlastně je “nevhodné” chování žáků vůči kolektivu ale i vůči sobě samým. Toto si ukážeme navozením požadované situace a na několika příkladech formou prezentací a her, kdy následně rozebereme takové chování.

Obsah programu:

  • Počátky šikany – lidské vlastnosti
  • Typy šikany (způsoby šikany)
  • Vulgární výrazy, nadávky
  • Povinnost a odpovědnost za své jednání
  • Bití se, a zbraně
  • Pomoc kamarádům
  • Sebevědomí vlastní a kolektivu
  • Kouření a alkohol

Snažíme se neukazovat zbytečně moc násilí (děti toho mají z televize dost a dost). Rozebíráme hloupost takového jednání a následky, které může způsobit – třeba i doživotní.

Program doprovázíme videem a příběhy ze života, které svým emotivním podtextem většinou vzbudí v dětech nepochopení takového jednání a vyjádření negativního názoru k němu. V některých případech se bavíme i o extrémních situacích, které se opravdu staly. Výklad je upravován podle situace, která vznikne.

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník. Program trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-70 dětí. Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmníky dle požadavků školy.

Cena programu je 50,-Kč/dítě při minimálním počtu 50 žáků v jedné skupině a třech opakováních.

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.

Hodnocení z míst, kde program již proběhl:

ZŠ Rokytnice, Vsetín 

Program byl velice zdařilý a děti upoutal. Stále z něj bereme inspiraci na situace, které se ve třídě vyskytují a opakují. Moc děkujeme a předběžně uvažujeme s kolegyní,že bychom rády uskutečnily tuto besedu ještě jednou na „Škole v přírodě“ ve Vizovicích příští rok v květnu.
Přeji krásné podzimní dny.
S pozdravem

ZŠ Zubří

Chtěli jsme si dopřát dopoledne pro sebe a vztahy mezi námi, dokud je čas. Zkušený znalec dětských kolektivů a týmové spolupráce rozebral s vykulenými posluchači výhody ohleduplného chování, zbytečnost vulgarit a potřebu respektu. Zazněly varovné příběhy šikany i konejšivé návody k lepším cestám. Určitě to nebylo poslední setkání s panem Zaoralem.

Děkujeme a doufáme, že to lepší v nás všech bude vždycky dost silné.

ZŠ Prostřední Bečva
Program je velmi poučný, pan Zaoral snadno dokáže u žáků vzbudit zájem a ochotu ke spolupráci. Vede žáky k vytvoření vlastního úsudku s cílem posílit pozitivní chování a správné postoje v různých životních situacích. Učí žáky rozpoznat i případné signály rizikového chování. Program zcela splnil naše očekávání, těšíme se na další setkání na téma „Kyberšikana a sociální sítě“, které plánujeme pro žáky 4. a 5. třídy a rodičovskou veřejnost.

MŠ a ZŠ Služovice,přísp.organizace Služovice 134, okres Opava 747 28
Téma o chování a šikaně je v této době velice potřebné a aktuální. Děkuji za podnětný výklad, návod k řešení a zamyšlení nad věcmi, se kterými se bohužel jako pedagogové setkáváme v praxi. Mgr. V. Horáková