Chování a šikana pro ZŠ

Zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu

Jedná se o program, který původně vzešel z dopravního programu, kde se mimo jiné věnujeme chování účastníků dopravního provozu nejenom na silnici. Principem je ukázat jak směšné vlastně je “nevhodné” chování žáků vůči kolektivu ale i vůči sobě samým. Toto si ukážeme navozením požadované situace a na několika příkladech formou prezentací a her, kdy následně rozebereme takové chování.

Obsah programu:

  • Počátky šikany – lidské vlastnosti
  • Typy šikany (způsoby šikany)
  • Vulgární výrazy, nadávky
  • Povinnost a odpovědnost za své jednání
  • Bití se, a zbraně
  • Pomoc kamarádům
  • Sebevědomí vlastní a kolektivu
  • Kouření a alkohol

Snažíme se neukazovat zbytečně moc násilí (děti toho mají z televize dost a dost). Rozebíráme hloupost takového jednání a následky, které může způsobit – třeba i doživotní.

Program doprovázíme videem a příběhy ze života, které svým emotivním podtextem většinou vzbudí v dětech nepochopení takového jednání a vyjádření negativního názoru k němu. V některých případech se bavíme i o extrémních situacích, které se opravdu staly. Výklad je upravován podle situace, která vznikne.

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník. Program trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-70 dětí. Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 60,-Kč/žáka, minimálně 3.000,-Kč/program.

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.

Hodnocení z míst, kde program již proběhl:

ZŠ Rokytnice, Vsetín 

Program byl velice zdařilý a děti upoutal. Stále z něj bereme inspiraci na situace, které se ve třídě vyskytují a opakují. Moc děkujeme a předběžně uvažujeme s kolegyní,že bychom rády uskutečnily tuto besedu ještě jednou na „Škole v přírodě“ ve Vizovicích příští rok v květnu.
Přeji krásné podzimní dny.
S pozdravem

ZŠ Zubří

Chtěli jsme si dopřát dopoledne pro sebe a vztahy mezi námi, dokud je čas. Zkušený znalec dětských kolektivů a týmové spolupráce rozebral s vykulenými posluchači výhody ohleduplného chování, zbytečnost vulgarit a potřebu respektu. Zazněly varovné příběhy šikany i konejšivé návody k lepším cestám. Určitě to nebylo poslední setkání s panem Zaoralem.

Děkujeme a doufáme, že to lepší v nás všech bude vždycky dost silné.

ZŠ Prostřední Bečva
Program je velmi poučný, pan Zaoral snadno dokáže u žáků vzbudit zájem a ochotu ke spolupráci. Vede žáky k vytvoření vlastního úsudku s cílem posílit pozitivní chování a správné postoje v různých životních situacích. Učí žáky rozpoznat i případné signály rizikového chování. Program zcela splnil naše očekávání, těšíme se na další setkání na téma „Kyberšikana a sociální sítě“, které plánujeme pro žáky 4. a 5. třídy a rodičovskou veřejnost.

MŠ a ZŠ Služovice,přísp.organizace Služovice 134, okres Opava 747 28
Téma o chování a šikaně je v této době velice potřebné a aktuální. Děkuji za podnětný výklad, návod k řešení a zamyšlení nad věcmi, se kterými se bohužel jako pedagogové setkáváme v praxi. Mgr. V. Horáková