VĚŘ SI!

Zdravé sebevědomí a víra v sebe je prvním předpokladem k tomu aby si člověk dokázal v životě prosadit své názory bez jakéhokoliv lstivého chování a násilí. Stejně tak, každý kdo si věří, nedovolí ostatním aby ho nebo ji uráželi. A lidí co se budou snažit je ponižovat vulgárními výrazy nebo svým chováním nezískají žádanou odezvu, protože je nebude nikdo poslouchat.
Tento program je zaměřen na motivaci a důvěru v sebe  – prezentováno na příkladech ze života, na příbězích a na emocích.
Hodně emocí, troška filozofování a především komunikace v rámci prostředí, které je dětem blízké. Nebojíme se otevřít témata o kterých se ví, ale málo se o nich mluví. Vždyť jenom tak můžeme SPOLEČNĚ něco změnit ale začít musíme u sebe.
V dnešní době není odvážné být rebel, dnes je odvážný ten kdo respektuje pravidla, chová se slušně a ohleduplně. Vždyť často jsou děti součástí skupin a party proti svému přesvědčení jen protože nechtějí být sami a případně terčem pro ostatní.
Všichni vědí co je správné a co ne, stejně tak jako všichni mají zvláštní schopnost hrát v životě už od dětství několik rolí – ve škole, mezi kamarády, doma, v kroužku a třeba s někým koho milují. V těchto rolích se často chovají zcela odlišným způsobem a prezentují diametrálně odlišné hodnoty. Stávají se tak loutkou, která se chová podle přání a očekávání ostatních.
Nechci  nic menšího, než to změnit – CHCI ZMĚNIT SVĚT, NIC VÍC 🙂

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník, trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-70 dětí. Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 50,-Kč/dítě při minimálním počtu 50 žáků v jedné skupině a třech opakováních.

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.