Kyberšikana a sociální sítě

Program zaměřený na kyberšikanu a chování na sociálních sítích

Jedná se o program, který rozšiřuje původní program zaměřený na chování a šikanu. Již z názvu je jednoznačně znatelné, že pojednává o novém anonymnějším trendu „ubližování“. Nutno ovšem dodat, že mnoho dětí si neuvědomuje (a ani nepřipouští), že by mohlo jít o šikanování, ale považují takovou činnost za „srandu“. Sami si neuvědomují možné následky, ale v žádném případě si nedokážou představit sami sebe v pozici šikanovaného.

Obsah programu

  • Co to vlastně znamená kyberšikana
  • Anonymita kyberšikany
  • Zákony a ochrana osobnosti (natáčení na MT a prezentace na internetu)
  • Odpovědnost za jednání dítěte – vlastní a rodičovská
  • Možnosti ukončení již započaté šikany
  • Pomoc kamarádům
  • Ztráta osobních dat, soukromí nejenom v sociálních sítích
  • Opatrnost a vlastní ochrana
  • Užití prémiových SMS (jejich cena) za účelem vstupu do her a získání některých informací
  • Následky a důsledky

U mladších žáků se jedná o názorné ukázky za pomocí především dětské představivosti a hraní si na klasickou sociální síť. vysvětlení některých pojmů a rizik, která přicházejí s tím, že dítě ještě není připraveno na to, aby se .. připojilo. Zde se skutečně jedná o prevenci, protože zatím si děti v tomto věku neuvědomují následky takového jednání a hlavně si nepřipouští, že by taková činnost mohla s sebou přinést takové důsledky pro oběť i pro ně samotné. Ve větší míře lze říct že se tímto způsobem „baví“.

Ve třídách na druhém stupni se jedná o konkrétní ukázky útoků i možné ztráty soukromí a prezentace možných následků jak pro stranu šikanovaného tak i pro stranu útočníka – šikanujícího.

Doporučuji tento program rozšířit o odpolední prezentaci pro pedagogy (samostatně) a rodiče (také samostatně). Rozšíření lze sjednat individuálně a přizpůsobit dle potřeb školy.
V současné době lze tento rozšířený program sjednat bezplatně!

Považuji za velmi důležité aby se tento program provedl v jeden den jak s dětmi tak s rodiči. Dle mého názoru je velmi důležité aby se rodič přímo podílel na této prevenci, už z toho důvodu, že má rodičovskou zodpovědnost, které se nemůže zbavit alibistickým „já jsem to nevěděl(a)“. Mnozí rodiče se domnívají, že dítě má právo na soukromí, a proto nemohou provést náležitou kontrolu, která by jim umožnila dohlížet na své potomky tak, aby mohli zabránit případným útokům na jejich děti nebo od jejich dětí. Opak je ale pravdou – mají za to plnou odpovědnost a zákon přímo rodičům nařizuje tuto kontrolu. Obě pozice, jak šikanovaného tak šikanujícího, mohou mít pro děti nepříjemné následky a způsobit dlouhodobé psychické problémy. Tato část trvá minimálně 45 minut.

Pro učitele prezentujeme některé podoby „dětské fantazie a umu“ a následky plynoucí z takové činnosti ve škole, dále povinnosti učitele a možnosti obrany a ochrany. Čas věnujeme i používání zákonných prostředků při zjištění takového chování a možný postup při řešení a odstraňování následků tohoto jednání. Samozřejmě se dotkneme i odpovědnosti učitele a školy za takové jednání žáků na půdě školy. Délka programu od 30-ti minut do jedné hodiny (dle potřeb a aktivity účastníků).

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník. Program trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-70 dětí. Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 50,-Kč/dítě při minimálním počtu 50 žáků v jedné skupině a třech opakováních.

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.

Hodnocení z míst, kde program již proběhl:

ZŠ Krhová

Program děti zaujal, o některých nebezpečích číhajících na sociálních sítích neměli ani tušení. Získali poznatky, jak se chovat bezpečně na internetu a na co si dát pozor. Beseda byla připravena s ohledem na věk dětí.

ZŠ a MŠ Staňkovice

Preventivní prg je připraven vhodně dětem na míru s praktickými ukázkami a vysvětlením daného problému.
Prg je v dnešní době velkým přínosem.

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá
Program byl pěkně připravený, objasnil problematiku kyberšikany a soc. sítí z trochu jiného pohledu, než jsme ve škole zvyklí. Žákům se program líbil, o dané problematice začali více přemýšlet a hledět na zabezpečení při komunikaci na internetu. Voneš Lubomír