Respektování jiných a jejich názoru

Tento program je hodně o hraní a soutěžení, o spolupráci a o rozdílném pohledu na stejnou věc.
Jedná se o program, který je vhodný jako volné pokračování programu zaměřeného na chování a šikanu, protože stále řešíme „pouze“ slušné chování k ostatním i k sobě samotnému.

Co to je RESPEKTOVÁNÍ – RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN.

V rámci her a soutěží si ukážeme a rozebereme společné chování, postupy a možnosti. Cílem je ukázat si případné chyby a pokusit se najít jiné možnosti řešení a postupu. Jednoduchým příkladem si ukážeme rozdílné pohledy na věc, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale dokonce i správnost rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc.

V rámci soutěží budeme sledovat postup spolupráce, zapojení všech žáků a způsoby komunikace mezi nimi a následně si to s žáky rozebereme – co bylo špatně, co se dá zlepšit a kde naopak děti excelovali a ukázali správný přístup k řešení společného úkolu, respektu ostatních a jejich názoru.

V rámci tohoto programu je důležité třídu upravit rozdílně od ostatních programů. Je potřeba abychom měli ve třídě dost prostoru na „hraní“ tedy aby byly lavice umístěny po okraji třídy do písmene U a před tyto lavice se postaví židle. Tím vznikne dost prostoru na hraní i na usazení většího počtu dětí tak, aby všichni viděli.

Určeno pro skupinu 50 – 70 dětí (vhodné spíše od 3. až 4 třídy nebo malotřídní kolektivy, kde se děti většinou znají a nemají problém spolupracovat napříč ročníky).

Cena programu je 45,-Kč / žáka při minimálním počtu 50 dětí. Minimální částka je tedy 2.250,-Kč.


ZŠ Zvole
Program, který přišel v pravý čas. Skvěle reaguje na aktuální potřeby třídy a zábavnou formou řeší problémy. Děti byly programem zaujaté a věřím, že si z něj mnohé odnesly. Děkujeme!