ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Skalice 192

Dětem se vystoupení psa s psovodem velmi líbilo, po celou dobu se soustředily na exhibici psa. Pes reagoval na pokyny a psovod dětem jednoduše, stručně a jasně vše zdůvodnil a popsal odborný výcvik psa.
Potleskem a údivem děti odměnily poslušné reakce psa nejen na povely verbální ale i na posunky rukou. Děti se rády zapojily do hry se psem – kutálely mu míč, hladily psa, krmili ho.
Psovod zvládl psa suverénně, bezpečně, stále dával pozor, aby pes nikomu neublížil nebo děti nevylekal. Velmi výchovné bylo, když psovod vybídl děti, aby nikdy zvířata nedráždily, aby se k nim chovaly láskyplně a měly je rády.

Komentáře jsou zakázány.