VĚŘ SI!

Za 20 let co jezdím do škol jsem zjistil jednu důležitou věc – lidi, kteří si věří, nedovolují ostatním aby je uráželi nebo šikanovali. Jsou vnitřně silnější, aktivnější a tvořivější – nebojí se přijít s něčím novým a říct svůj názor a to je jeden z předpokladů pro úspěch v životě. Bohužel potkávám čím dál tím více dětí, kteří mají velmi malé sebevědomí. Také ale vidím hodně těch co jsou drzí a arogantní – jenomže to nemá se sebevědomím nic společného 🙁

——————————————————————————————————————–

Zdravé sebevědomí a víra v sebe je prvním předpokladem k tomu aby si člověk dokázal v životě prosadit své názory bez jakéhokoliv lstivého chování a násilí. Stejně tak, každý kdo si věří, nedovolí ostatním aby ho nebo ji uráželi. A lidi, co se budou snažit je ponižovat vulgárními výrazy nebo svým chováním, nezískají žádanou odezvu, protože je nebude nikdo poslouchat.
Tento program je zaměřen na motivaci a důvěru v sebe  – prezentováno na příkladech ze života, na příbězích a na emocích.
Hodně emocí, troška filozofování a především komunikace v rámci prostředí, které je dětem blízké. Nebojíme se otevřít témata o kterých se ví, ale málo se o nich mluví. Vždyť jenom tak můžeme SPOLEČNĚ něco změnit, ale začít musíme u sebe.
V dnešní době není odvážné být rebel, dnes je odvážný ten, kdo respektuje pravidla, chová se slušně a ohleduplně. Vždyť často jsou děti součástí skupin a party proti svému přesvědčení jen protože nechtějí být sami a případně terčem pro ostatní.
Všichni vědí co je správné a co ne, stejně tak jako všichni mají zvláštní schopnost hrát v životě už od dětství několik rolí – ve škole, mezi kamarády, doma, v kroužku a třeba s někým koho milují. V těchto rolích se často chovají zcela odlišným způsobem a prezentují diametrálně odlišné hodnoty. Stávají se tak loutkou, která se chová podle přání a očekávání ostatních.
Nechci  nic menšího, než to změnit – CHCI ZMĚNIT SVĚT, NIC VÍC 🙂

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník, trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-60 dětí (max. 70 dětí). Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 70,-Kč/žáka, minimálně 3.500,-Kč/program.
(cena je včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s provozem)

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.