Respektování jiných a jejich názoru

Tento program je hodně o hraní a soutěžení, o spolupráci a o rozdílném pohledu na stejnou věc.
Jedná se o program, který je vhodný jako volné pokračování programu zaměřeného na chování a šikanu, protože i v tomto programu řešíme slušné chování k ostatním i k sobě samotnému.

Co to je RESPEKTOVÁNÍ – RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN.

Jednoduchým příkladem si ukážeme rozdílné pohledy na věc, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného úhlu pohledu, ale dokonce i správnost rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc. Jedna ze základních věcí v životě každého člověka je naučit se respektovat především sám sebe – „pokud nedokážu respektovat sám sebe se vším co ke mně patří a jaký jsem, nemohu respektovat ani ostatní“.

U soutěží budeme sledovat postup, spolupráci, zapojení všech žáků a způsoby komunikace mezi nimi a následně si s žáky rozebereme – co bylo špatně, co se dá zlepšit a kde naopak děti excelovali a ukázali správný přístup k řešení společného úkolu, respektu ostatních a jejich názoru.

V tomto programu je důležité třídu upravit rozdílně od ostatních programů. Je potřeba abychom měli ve třídě dost prostoru na „hraní“ tedy aby byly lavice umístěny po okraji třídy do písmene U a před tyto lavice se postaví židle. Tím vznikne dost prostoru na hraní i na usazení většího počtu dětí tak, aby všichni viděli.

Určeno pro skupinu 50 – 60 dětí (maximální počet dětí v jedné skupině je 70; program je vhodný spíše od 3. až 4 třídy nebo malotřídní kolektivy, kde se děti většinou znají a nemají problém spolupracovat napříč ročníky).

Cena programu je 70,-Kč/žáka, minimálně 3.500,-Kč/program.
(cena je včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s provozem)


ZŠ Mirotice
Program děti zaujal. Byl veden tak, že mu rozuměli i ti nejmenší žáci. Aktivní část programu, kdy se zapojily všechny děti, byla také velkým přínosem. Některé děti se role vedoucího skupiny zhostily velmi dobře, problém jim dělalo dodržovat-respektovat pravidla hry.

ZŠ Zvole

Program, který přišel v pravý čas. Skvěle reaguje na aktuální potřeby třídy a zábavnou formou řeší problémy. Děti byly programem zaujaté a věřím, že si z něj mnohé odnesly. Děkujeme!