Kyberšikana a sociální sítě

Program zaměřený na kyberšikanu a chování na sociálních sítích

Jedná se o program, který rozšiřuje původní program zaměřený na chování a šikanu. Již z názvu je jednoznačně znatelné, že pojednává o novém anonymnějším trendu „ubližování“. Nutno ovšem dodat, že mnoho dětí si neuvědomuje (a ani nepřipouští), že by mohlo jít o šikanování, ale považují takovou činnost za „srandu“. Sami si neuvědomují možné následky, ale v žádném případě si nedokážou představit sami sebe v pozici šikanovaného.

Obsah programu

  • Co to vlastně znamená kyberšikana
  • Anonymita kyberšikany
  • Zákony a ochrana osobnosti (natáčení na MT a prezentace na internetu)
  • Odpovědnost za jednání dítěte – vlastní a rodičovská
  • Možnosti ukončení již započaté šikany
  • Pomoc kamarádům
  • Ztráta osobních dat, soukromí nejenom v sociálních sítích
  • Opatrnost a vlastní ochrana
  • Užití prémiových SMS (jejich cena) za účelem vstupu do her a získání některých informací
  • Následky a důsledky

U mladších žáků se jedná o názorné ukázky za pomocí především dětské představivosti a hraní si na klasickou sociální síť. vysvětlení některých pojmů a rizik, která přicházejí s tím, že dítě ještě není připraveno na to, aby se .. připojilo. Zde se skutečně jedná o prevenci, protože zatím si děti v tomto věku neuvědomují následky takového jednání a hlavně si nepřipouští, že by taková činnost mohla s sebou přinést takové důsledky pro oběť i pro ně samotné. Ve větší míře lze říct že se tímto způsobem „baví“.

Ve třídách na druhém stupni se jedná o konkrétní ukázky útoků i možné ztráty soukromí a prezentace možných následků jak pro stranu šikanovaného tak i pro stranu útočníka – šikanujícího.

Doporučuji tento program rozšířit o odpolední prezentaci pro pedagogy (samostatně) a rodiče (také samostatně). Rozšíření lze sjednat individuálně a přizpůsobit dle potřeb školy.

Považuji za velmi důležité aby se tento program provedl v jeden den jak s dětmi tak s rodiči. Dle mého názoru je velmi důležité aby se rodič přímo podílel na této prevenci, už z toho důvodu, že má rodičovskou zodpovědnost, které se nemůže zbavit alibistickým „já jsem to nevěděl(a)“. Mnozí rodiče se domnívají, že dítě má právo na soukromí, a proto nemohou provést náležitou kontrolu, která by jim umožnila dohlížet na své potomky tak, aby mohli zabránit případným útokům na jejich děti nebo od jejich dětí. Opak je ale pravdou – mají za to plnou odpovědnost a zákon přímo rodičům nařizuje tuto kontrolu. Obě pozice, jak šikanovaného tak šikanujícího, mohou mít pro děti nepříjemné následky a způsobit dlouhodobé psychické problémy. Tato část trvá minimálně 45 minut.

Pro učitele prezentujeme některé podoby „dětské fantazie a umu“ a následky plynoucí z takové činnosti ve škole, dále povinnosti učitele a možnosti obrany a ochrany. Čas věnujeme i používání zákonných prostředků při zjištění takového chování a možný postup při řešení a odstraňování následků tohoto jednání. Samozřejmě se dotkneme i odpovědnosti učitele a školy za takové jednání žáků na půdě školy. Délka programu od 30-ti minut do jedné hodiny (dle potřeb a aktivity účastníků).

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník. Program trvá dvě vyučovací hodiny a během jednoho dne jej zopakujeme 3x pro různé skupiny. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50-60 dětí (maximální počet dětí je 70). Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 70,-Kč/žáka, minimálně 3.500,-Kč/program.
(cena je včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s provozem)

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.

Hodnocení z míst, kde program již proběhl:

ZŠ Krhová

Program děti zaujal, o některých nebezpečích číhajících na sociálních sítích neměli ani tušení. Získali poznatky, jak se chovat bezpečně na internetu a na co si dát pozor. Beseda byla připravena s ohledem na věk dětí.

ZŠ a MŠ Staňkovice

Preventivní prg je připraven vhodně dětem na míru s praktickými ukázkami a vysvětlením daného problému.
Prg je v dnešní době velkým přínosem.

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá
Program byl pěkně připravený, objasnil problematiku kyberšikany a soc. sítí z trochu jiného pohledu, než jsme ve škole zvyklí. Žákům se program líbil, o dané problematice začali více přemýšlet a hledět na zabezpečení při komunikaci na internetu. Voneš Lubomír