Doprava pro ZŠ

Zábavný dopravně-preventivní program

Obsah programu

Jedná se o interaktivní hru, kdy děti (studenti) sami ovlivňují svými odpověďmi její průběh. Žáci obdrží hlasovací karty, kterými určují jakým způsobem se má chovat náš virtuální cyklista a tím odpovídají na otázky. V případě, že určitý počet dětí neodpoví správně na danou otázku, program je zastaven a na dané téma si s dětmi zahrajeme scénku, případně několik scének, které nabízí možnosti řešení zobrazené situace. Děti potom znovu hlasují pro odpověď, kterou si zvolí na základě sehraných scének. Nejedná se tedy o klasickou přednášku, kdy dětem říkáme jak se mají chovat, ale necháme děti aby si sami určili na základě sehraných scének, která volba je správná a bezpečná. Většinou po sehraných scénkách děti hlasují pro správnou volbu. Program doplňují krátká videa se skutečnými situacemi, ale i videa, které byly natočeny jako preventivní materiály nejenom pro děti. Pro starší ročníky (7.-9.) je k programu připojena i první pomoc a telefonování na rychlou záchrannou službu.

Velký důraz klademe na opatrnost a ohleduplnost k sobě i k ostatním. To znamená, že se snažím dětem vysvětlit skutečnost možného nebezpečí v dopravním provozu při nepozornosti nebo při neopatrnosti, což je může stát více než jsou schopni si sami připustit – cenu nejvyšší, kterou je jejich zdraví nebo ještě hůř, život.

Otázky jsou doprovázeny fotografiemi s chybami, které děti dělají v běžném životě. Výklad je upravován podle situace, která vznikne. V případě, že žákům dělá některá oblast problémy je společně daná situace rozebrána a vysvětlena tak aby si tuto situaci žáci sami logicky vysvětlili.

Obecné informace

Program je určen pro 1. až 9. ročník. Program trvá dvě vyučovací hodiny a v rámci jednoho dne jsou provedeny tři programy pro různé skupiny dětí. Během jedné dvouhodinovky se programu zúčastní 50 (maximálně 70 dětí). Program je rozdělen pro žáky podle věkové kategorie. Individuálně lze dohodnout jiné podmínky dle požadavků školy.

Cena programu je 70,-Kč/žáka, minimálně 3.500,-Kč/program.
(cena je včetně dopravy a ostatních nákladů spojených s provozem)

Program je provozován přímo na škole, ve třídě, která je upravena tak, že lavice se uspořádají do zadní části třídy do dvou řad. Před nimi jsou do řad seřazeny židle. V jedné řadě je 10-12 židlí (dětí). K uvedenému počtu je tedy třeba 5-6 řad a tento počet se do třídy bezproblémově vejde. Dále škola zajišťuje projektor a plátno a to v případě, že nelze promítat na stěnu z důvodu, že má jinou barvu než bílou nebo není k dispozici dostatečně velký prostor na promítání.

Hodnocení z míst, kde program již proběhl:

ZŚ Buttulova Chotěboř
Zpětně hodnotím velice kladně program dopravní výchovy pro žáky 5. tříd, který byl před časem proveden v naší škole. Líbilo se mi, že si žáci připomněli pravidla silničního provozu, ale hlavně se učili ohleduplnému chování na silnici i k sobě navzájem. Děkuji. Dagmar Kozubová

Základní škola Chotěboř Buttulova 74
Program Doprava se žákům líbil a při výuce dobře spolupracovali. Kladně hodnotím zapojení hlasovacích karet, praktické ukázky se žáky i zábavné zpracování výuky. Gajdorusová Blanka

ZŠ Tuněchody (malotřídní ZŠ), Chrudim Mgr. Šárka Sadílková Němcová
Dobrý večer, chtěla bych moc poděkovat panu Zdeňku  Zaoralovi, který byl u nás na základní škole ve čtvrtek 21. 11. 2013 s programem Doprava /1. – 4. ročník/. Pan Zaoral dokázal dětem srozumitelně přiblížit mnohá úskalí, která na ně čekají při různých dopravních situacích, a to nejen zábavnou formou, ale hlavně tak, aby všemu porozuměly i ty nejmenší děti. Výuku doplnil videi, která jsou podle mého názoru důležitá pro větší pochopení problémů, jako je poutání se v autě, znalost dopravních značek a pravidel. Děti vědí, že neznalost dopravních pravidel je závažný nedostatek, a proto je nutné se je naučit a umět je používat.
Děti byly nadšené také ze Sorbona, se kterým si mohly po skončení programu pohrát.
Děkujeme za příjemné a poutavé dopoledne a budeme se těšit na další program, který si u Vás na jaře objednáme.
Přeji pěkný večer.
Š. Sadílková (učitelka 1. a 2. třídy)