Odhlášení emailu

Prosím věnujte pozornost emailové adrese, kterou odhlašujete. Pokud máte nastaveno přesměrování a neuvedete adresu, na který byl email zaslán, nemůže být z taková emailová adresa z databáze odstraněna.

Emaily jsou zasílány s ohledem na veřejně dostupné emailové adresy, které jsou uvedeny pro kontaktování školských zařízení. V případě, že vás naše emaily obtěžovaly nebo působily nepříjemným dojmem, velmi mne tato situace mrzí a přijměte tedy moji omluvu.

Níže uveďte emailovou adresu na kterou vám byl zaslán email a tato bude z databáze odstraněna.

[Form id=“19″]