Dopravní prevence – Křižovatka

Prevence, výuka, ohleduplnost – chování na křižovatce.

Prezentace je připravena v programu Microsoft PowerPoint, tedy spustitelná v drtivé většině škol. Je zaměřena na chování se na křižovatkách, značky, přednost zprava a ohleduplné chování. 

Prezentaci kde byla pouze základní křižovatka jsem s úspěchem používal ve školách víc než 15 let v rámci prováděných preventivních programů. Současná prezentace je rozšířena o další křižovatky, kruhové objezdy a odlišně graficky upravena. Místo aut jsou pouze obdélníky nebo šipky aby se předešlo zbytečným komentářů od dětí.

[Form id=“18″]