Úvodní stránka

Vítejte na stránkách občanského sdružení

ZaPS – Zábavné a Preventivní Soutěže

Sdružení vzniklo registrací na MVČR dne 11.12.2009, na základě společných zájmů a cílů skupiny osob vedoucích k naplnění podpory prevence v dopravním provozu, prevence chování a šikany ale také, dnes tak často zmiňované, prevence kyberšikany a chování na sociálních sítích a v internetovém prostředí vůbec.

Nově se věnuji také podpoře prevence chování dětí ke zvířatům a společnému soužití s nimi. Pes Sorbon, který je k tomuto účelu cvičen následně dětem ukazuje co se dokáže pes naučit.

Sdružení přebralo činnost, kterou po dobu šesti let provozoval Zdeněk Zaoral.

„Mám rád jednoduché věci, činy a slova.“

„Až na nezbytné výjimky nepoužívám cizí výrazy.
Ke svým posluchačům mluvím česky.“